CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Inovační vouchery
Inovační vouchery

Ústeckého kraje

dotační program s výší dotace až 199 000 Kč určený pro firmy z Ústeckého kraje, které najdou inovativní řešení ve spojení s výzkumnou organizací

Příjem žádostí do programu Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2019 skončil 28. 2. 2019.

 


 

Pro koho je voucher

Jste podnikatel z Ústeckého kraje. Máte produkt či službu a potřebujete je vylepšit. Hledáte výzkumnou organizaci, která vám pomůže s inovativním řešením, dokáže výrobek otestovat, změřit vlastnosti...

Inovační voucher je forma jednorázové dotace podporující spolupráci podnikatelských subjektů z regionu s výzkumnými organizacemi, která posiluje výzkumně-vývojovou a inovační aktivitu a přispívá ke zvýšení přidané hodnoty v regionální ekonomice.

 

Co získáte

  • Dotaci až 199 000 Kč, max. do 70 % způsobilých nákladů projektu
  • Partnera ve výzkumné organizaci pro váš projekt i dlouhodobější spolupráci

 

Podporované aktivity

Jedná se např.o design; modelování; optimalizace metod a procesů, vývoj materiálu, zařízení, prototypu; vývoj softwaru nebo hardwaru; testování, měření atp.

 

 

JAK NAJÍT PARTNERA

Partnerem pro firmy může být jakákoliv výzkumná organizace na území České republiky. Musí být ale zařazena do Seznamu posouzených výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

KONZULTACE

Potřebujete konzultovat projektový záměr? Chybí vám partner do projektu? Kontaktujte Míru Cingla anebo Lucii Podrápskou.

 

 

FOTOGALERIE - Z párovací akce "rychlé inovační rande" na semináři k Inovačním voucherům


Reference úspěšných žadatelů


RENOGUM a.s.
www.renogum.cz
V loňském roce čerpala naše společnost RENOGM a.s. dotaci v rámci programu „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015“ za účelem realizace projektu „Vývoj nové směsi pro podložky pod patu kolejnice pro České dráhy“. Inovační voucher pomohl k vyvinutí nové pryžové směsi a výrobků z ní. Naše firma díky podpoře dokázala dokončit vývoj podložek pod patu kolejnice v podkladnicovém upevnění, které odpovídají požadavkům legislativy pro tento výrobek určeným normami EU. 

Ing. Milan Krob
člen představenstva
Bio Agens Research and Developement – BARD, s.r.o.
www.pythium.euwww.chytrahouba.cz
„Díky inovačním voucherů, naše firma získala velmi cenné výsledky stanovení aktivit a charakteristik enzymů obsažených v našich produktech. Získané výsledky jsou výsledkem původního výzkumu a jsou unikátní v kontextu celosvětového výzkumu. Z tohoto důvodu bude naše firma usilovat o ochranu takto nabytého intelektuálního vlastnictví formou podání přihlášky patentu a užitného vzoru u ÚPV Praha. Do budoucna by se tyto enzymy mohly stát samostatným léčebným produktem“ 

RNDr. Ingrid Pytelová

 

Zdemar Ústí nad Labem s.r.o.
www.zdemar.czwww.palivazdemar.cz
Program „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015“ byl výborným nástrojem pro navázání prvotní spolupráce s místní univerzitou UJEP, konkrétně s Fakultou výrobních technologií a managementu. Kontaktovali jsme zástupce Vědeckotechnického parku a představili jim konkrétní projektové záměry, které bychom rádi řešili. S výstupy projektu i samotnou realizací jsme velmi spokojeni. Projektový tým postupně identifikoval slabá místa v procesních úkonech a navrhl adekvátní nápravná opatření. Výsledkem je zefektivnění samotné výroby za pomoci částečné inovace procesních úkonů a celková optimalizace výrobních činitelů. 

Bc. Miroslav Vlach
manažer dotačních projektů
Nobilis Tilia s.r.o
www.nobilis.cz
Díky Inovačním voucherům naše firma mohla inovovat specifickou kosmetickou řadu určenou pro citlivou pleť. Spojili jsme se s odborným pracovištěm na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nechali si analyzovat specifické bioaktivní látky v rostlinných extraktech určené pro inovované kosmetické přípravky. Výsledky měření jsme využili nejen pro inovaci, ale i odbornou propagaci celé kosmetické řady našim zákazníkům, což nám umožňuje odlišení od konkurenčních výrobků. 

Jana Wittgruberová
manažerka výroby a vývoje

 

 

 

 


Logolink    Transfer      UK

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

SlužbyInovační vouchery

© 2019 Insion

ICUK

 

 

 


News: