CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje
NÁŠ REGION

ÚSTECKÝ KRAJ  

 

Věříme v kreativní a inovační potenciál Ústeckého kraje


Ústecký kraj patří mezi regiony s významným podílem průmyslu a zajímavou polohou, ale dlouhodobě zaostává v ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti. To je obecně dané např. nedokončenou hospodářskou transformací, nízkou výzkumně-vývojovou a inovační aktivitou, nedostatečnou spoluprací mezi výzkumnými organizacemi a firmami v oblasti společného výzkumu a transferu technologií.

V regionu působí několik významných subjektů v oblasti výzkumu a vývoje: Nupharo - disponuje zajímavým zázemím pro realizaci inovací a podnikání; UniCRE - vyvíjí výzkumně-vývojové aktivity v úzké kooperaci s Unipetrolem; v Ústí nad Labem se nachází Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Činné jsou zde i další vysoké školy, např. VŠCHT, ČVUT, VŠB-TUO nebo VŠFS a Výzkumný ústav hnědého uhlí (VÚHU).
 

Inovační centrum Ústeckého kraje vzniklo na podzim 2015 s cílem podpořit inovační potenciál ekonomiky podporou spolupráce subjektů výzkumu, výrobního a nevýrobního sektoru a inovačních aktivit zejména nových, malých a středních podniků. Zakladateli jsou Ústecký kraj, UJEP a Krajská hospodářská komora.

 

 

Strategické dokumenty a informace

 


 

Logolink    Transfer      UK

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Náš region

© 2019 Insion

ICUK

 

 

 


News: