CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého krajePodpora začínajících podnikatelů
Podpora začínajících podnikatelů

v Ústeckém kraji


Dotační program, který vyhlašuje Ústecký kraj, na podporu začínajících podnikatelů s výší dotace až 200 000 Kč.

 


 

Oprávněný žadatel musí splňovat

Právnická osoba má sídlo v Ústeckém kraji, fyzická osoba má trvalé bydliště v Ústeckém kraji

Podnikatel s méně než 50 zaměstnanci (včetně 0)

Jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR

Podnikatelské oprávnění mladší než 2 roky a získané poprvé

Doba platnosti podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci musí být minimálně na dobu realizace projektu a na dobu jeho udržitelnosti (24 měsíců)

Řádně vyplněná a odevzdaná žádost o dotaci 

 

Délka a termín realizace projektu

Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců

Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2018 a nejpozději do 30. 8. 2018

 

Výše dotace

50 000 Kč - 200 000 Kč

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů

 

 

Jak žádat

Příjem žádostí pro rok 2019 je uzavřen.

 

 


Logolink    Transfer      UK

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

FINANCE

© 2019 Insion

ICUK

 

 

 


News: