CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Smart Akcelerátor

Doba realizace: 2016 - 2019


Smart Akcelerátor je klíčový projekt činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje v následujících třech letech. Jeho smyslem je podpora naplňování RIS/RIS3 strategie Ústeckého kraje s cílem rozvinout a posílit inovační prostředí kraje, zvýšit zájem o inovace a podpořit tzv. podnikatelské objevování nových příležitostí pro růst regionu.

Dílčím a zároveň zásadním výstupem projektu bude komunikační a marketingové strategie celého regionu ve vztahu k výzkumu, vývoji a inovacím a rozvinutí a posílení propagačních a marketingových aktivit v této oblasti. Projekt si klade rovněž za cíl rozvinout odbornou kapacitu ICUK (a dalších odborníků v systému) a rovněž podpořit přípravu dalších strategických intervencí/projektů.


Projekt Smart Akcelerátor je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.


Znění výzvy projektu Smart Akcelerátor /pdf, 344 kB/ 

 

 


Logolink    Transfer      UK

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Projekty

© 2019 Insion

ICUK

 

 

 


News: