CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Strukturální fondy

Evropské strukturální a investiční fondy


 

Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

Primárně určen pro firmy a aplikační část výzkumně-vývojových a inovačních činností.
Více informací ZDE

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podporuje především kvalitní výzkum s přínosem pro společnost, VŠ vzdělávání a kooperaci výzkumných organizací a firem v předaplikační fázi.
Více informací ZDE

 

Operační program Zaměstnanost

Možnost financování sociálních inovací a společensky odpovědného podnikání.
Podpora rozvoje lidských zdrojů a rovných příležitostí.
Více informací ZDE

 

Integrovaný regionální operační program

Podporuje i sociální podnikání
Více informací ZDE

 

Další operační programy

Poskytují prostor pro financování dílčích aktivit - např. energetické úspory aj. nebo šanci pro dodávky řešení pro veřejný, akademický a neziskový sektor.
Více informací ZDE

 


 
Logolink    Transfer      UK

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

FINANCE

© 2019 Insion

ICUK

 

 

 


News: